Aanmelden

Het opstellen van een bedrijfsplan

10 minutes

In een wereld waarin 20% van de kleine ondernemingen in hun eerste jaar ten onder gaan, kan het hebben van het juiste plan het verschil maken tussen bloeien en zinken. Hebt u een strategie voor uw bedrijf? Zo niet, dan is het nooit te laat om ermee te beginnen.

Kies een sjabloon voor ondernemingsplannen uit een van onze onderstaande opties, of maak uw eigen ondernemingsplan aan de hand van onze stapsgewijze handleiding.

Het belang van een ondernemingsplan

Een succesvol bedrijf begint met het juiste plan. De beste ondernemingsplannen geven een duidelijk traject voor de toekomst, wat u helpt uw ideeën over uw bedrijf vorm te geven, en meetbare doelen en een plan om deze te bereiken op te stellen.

Het opstellen van een ondernemingsplan kan verschillende voordelen voor uw kleine onderneming bieden. Ze kunnen u helpen bij het volgende:

Formuleren van uw strategische doelen

Op de eerste plaats kan een ondernemingsplan u helpen bij het formuleren van uw doelen en actiestappen om ze te bereiken. Dit kan met name nuttig zijn voor kleine ondernemingen die vertrouwen op een managementteam.

Het hebben van een gedeeld ondernemingsplan kan uw belangrijkste personeel helpen om dezelfde kijk te hebben op de toekomstige richting van uw bedrijf, en een gedeelde definitie van succes bieden.

Verkrijgen van financiering

Kleine ondernemers kunnen financiering of een kleinzakelijke lening nodig hebben naarmate hun bedrijf groeit. In de meeste gevallen willen geldschieters bepaalde documentatie over het bedrijf zien voordat ze een lening goedkeuren. Een ondernemingsplan kan nodig zijn om de financiering te krijgen voor de behoeften van uw bedrijf.

Zakelijke partnerschappen vormen

Een duidelijk ondernemingsplan kan uw bedrijf legitiemer doen aanvoelen. Wanneer u nieuwe zakenpartners en investeerders zoekt, vormt uw plan de basis voor een duidelijke omschrijving van uw bedrijf en de grote lijnen voor de benchmarks die u hoopt te bereiken op uw reis naar succes.

Gratis sjablonen voor ondernemingsplannen

Gelukkig hoeft u niet vanaf het begin te beginnen bij het opstellen van uw ondernemingsplan. Er is online een groot aantal gratis sjablonen te krijgen die u kunt aanpassen aan de unieke behoeften van uw bedrijf.

Als u niet precies weet waar u moet beginnen, kunt u een gratis sjabloon voor ondernemingsplannen uit de onderstaande lijst proberen.

Microsoft Office

U kunt eenvoudig een sjabloon voor ondernemingsplannen downloaden uit de verzameling van Microsoft Office. Daar vindt u verschillende opties om uit te kiezen. U kunt zelfs PowerPoint-sjablonen downloaden die u kunt gebruiken om een bedrijfspresentatie te houden.

U.S. Small Business Administration

Bij U.S. Small Business Administration vindt u een professionele sjabloon voor ondernemingsplannen, die u online kunt invullen en kunt downloaden als PDF-bestand. De online sjabloon is een lang document, maar kan een goede sjabloon voor ondernemingsplannen zijn voor wie gedetailleerde informatie over zijn/haar bedrijf wil opnemen.

Op de website van SBA kunt u uw voortgang tussentijds opslaan, zodat u het hele plan niet in één zit hoeft te voltooien!

PDF-sjablonen van Score

Veel ondernemers kennen Score al: het is een non-profitorganisatie die zich richt op het helpen opstarten van kleine ondernemingen. De website bevat een PDF-sjabloon voor ondernemingsplannen en een Word-document dat kan worden gedownload en bewerkt.

Als dit de eerste keer is dat u een ondernemingsplan opstelt, komt het hulpmiddel “Refining the Plan” (het plan verfijnen) misschien goed van pas. Dit helpt u bij het finetunen van uw bedrijfsstrategie en het uitstippelen van een zinvol traject voor de toekomst.

RocketLawyer

RocketLawyer biedt een keur aan gratis sjablonen voor ondernemingsplannen, maar het voornaamste voordeel hier is dat gebruikers hun staat kunnen selecteren voordat ze beginnen. Dit kan een goede sjabloon voor ondernemingsplannen zijn voor gebruikers die hun plan moeten afstemmen op de unieke eisen die door hun staat aan ondernemingen worden gesteld.

My Own Business Institute van de Santa Clara University

Santa Clara University heeft het My Own Business Institute (MOBI), een initiatief van zijn Center for Entrepreneurship and Innovation van de Leavey School of Business.

U kunt hier gratis een eenvoudige sjabloon downloaden in de vorm van een Word-document, of elk van de 15 onderdelen van het ondernemingsplan afzonderlijk downloaden. De website van het MOBI bevat aanvullende hulpbronnen voor ondernemers, waaronder tools voor beoordeling van uw uiteindelijke plan en voorbeelden van financiële werkbladen.

SME Toolkit

De SME Toolkit (toolkit voor het MKB) is een gezamenlijk project van IFC en IBM. Deze website kan worden gebruikt voor het opstellen van een voorbeeldplan, dat kan worden aangepast om te voldoen aan de eisen van financiële autoriteiten in de VS. Ook bevat hij hulpbronnen voor bedrijven voor marktanalyse en managementstrategieën.

Deze hulpmiddelen kunnen het hele planningsproces stroomlijnen en maken het eenvoudiger om de verschillende onderdelen van een traditioneel ondernemingsplan te begrijpen.

Hoe u uw ondernemingsplan opstelt

Niet iedere ondernemer is tevreden met een simpele sjabloon zoals de bovenstaande. U kunt ervoor kiezen om zelf een ondernemingsplan op te stellen. In dat geval zijn wij er om u te begeleiden.

Traditionele ondernemingsplannen omvatten gewoonlijk de volgende hoofdonderdelen:

Samenvatting

In uw samenvatting beschrijft u kort wat uw bedrijf doet en waarom het succes zal hebben. Neem in ieder geval informatie op zoals:

 • Officiële bedrijfsnaam
 • Missie
 • Product of dienst
 • Basisinformatie over de belangrijkste personen in uw organisatie

Als uw bedrijfsplan een financieringsverzoek omvat, moet u ook informatie over groeistrategieën op macroniveau opnemen in uw samenvatting.

Beschrijving van het bedrijf

Beschrijf uw bedrijf gedetailleerd. Welke problemen beweert u op te lossen? Wat is het voordeel van uw bedrijf ten opzichte van concurrenten?

Hier wilt u een beetje opscheppen. Als u experts in uw team hebt, geeft u aan hoeveel jaar ervaring zij hebben.

Marktanalyse

Vervolgens wilt u laten zien dat u uw huiswerk hebt gedaan op het gebied van marktonderzoek. Wat is uw doelgroep? Hoe bent u van plan deze te bereiken?

Hier kan ook een concurrentieanalyse van pas komen, waarin u aangeeft hoe uw bedrijf voorziet in een behoefte op een unieke of superieure manier binnen uw sector.

Organisatie en managementteam

In dit onderdeel wilt u de juridische structuur van uw bedrijf duidelijk maken (besloten vennootschap, v.o.f., enz.).

Daarnaast is het van belang om duidelijk de belangrijkste leden van uw managementteam te vermelden. U kunt hun onderlinge relatie illustreren met een soort organogram.

Dit gedeelte is in feite een verdieping van uw eerdere beschrijving van uw bedrijf, en geeft lezers een beter inzicht in de raderen van uw bedrijf.

Beschrijving van diensten

Uw ondernemingsplan moet ook een lijst van uw producten of diensten bevatten. Hiervoor is wat basisinformatie uit uw marktonderzoek vereist waaruit blijkt hoe de goederen of diensten van uw bedrijf klanten in een specifieke niche bedienen.

Wat als uw producten nog in ontwikkeling zijn? Dan kunt u hier uw plannen uiteenzetten voor eventueel intellectueel eigendom (bijv. copyright of octrooiaanvragen) of het onderzoeks- en ontwikkelingsproces van uw dienst of product verklaren.

Marketingstrategie

Eerder hebt u uw doelgroep gedefinieerd; nu beschrijft u uw plan om deze te bereiken. Een marketingplan is onderhevig aan wijziging, maar ons onmiddellijke doel moet zijn om zichtbaar te maken hoe u verwacht uw eerste verkopen tot stand te brengen. Dit wordt belangrijk in een later onderdeel van uw ondernemingsplan, waar u uw marketingplan kunt gebruiken voor het opstellen van een verkoopprognose en een strategie te formuleren voor toekomstige succes.

Financieringsaanvraag

Niet ieder ondernemingsplan omvat een financieringsaanvraag, maar als u verwacht extra middelen nodig te hebben voor het uitvoeren van uw dagelijkse bedrijfsactiviteiten of de onmiddellijke groei van uw bedrijf, kunt u deze aanvraag schriftelijk opnemen in dit onderdeel.

U moet zo specifiek mogelijk zijn: hoeveel geld verwacht u nodig te hebben? Welke belangrijke middelen zijn nodig om uw bedrijf draaiende te houden?

Door zoveel mogelijk details te vermelden, kunnen potentiële investeerders meer vertrouwen krijgen in de financiële gezondheid en duurzaamheid van uw bedrijf.

Financiële prognoses

Financiële prognoses kunnen uw ondernemingsplan verbeteren, ongeacht of u vraagt om extra financiering.

Hier dienen uw financiële prognoses de kracht van uw bedrijf en uw toekomstige succes te tonen.

Wanneer u werkt binnen een bestaand bedrijf, moet u gegevens van de afgelopen vijf jaar opnemen, waaronder:

 • Winst- en verliesrekeningen
 • Balans
 • Kasstroomoverzichten
 • Alle zekerheden die kunnen worden gebruikt voor een lening

Bestaande bedrijven moeten ook een prognose voor de komende vijf jaar afgeven, waarbij ze uitleggen hoe de andere aspecten het ondernemingsplan zullen worden vertaald in tastbaar succes. Tabellen en grafieken kunnen zeer handig zijn bij het samenvatten van de geschiedenis en het traject van uw bedrijf.

Bijlage

Ten slotte kunnen bepaalde ondernemingsplannen worden uitgebreid met hulpbronnen in een bijlage. Gebruik dit onderdeel om alle aanvullende informatie te vermelden die mogelijk relevant is voor uw bedrijf of uw doelgroep.

Zo kan een recente winst- en verliesrekening bijvoorbeeld een aanvulling zijn op de historische gegevens die u hebt opgenomen in de voorgaande onderdelen van uw ondernemingsplan.

Hoe u een ondernemingsplan opstelt

Een traditioneel ondernemingsplan is een uitgebreid document dat een gedetailleerde analyse bevat van ieder aspect van uw bedrijf. Het kan de moeite waard zijn om tijd te investeren in het opstellen van dit plan om uw kernstrategie te formuleren.

Sommige ondernemers merken echter dat hun ondernemingsplanning een continu proces is en dat hun ondernemingsplan evolueert naarmate hun bedrijf groeit. Als dit u bekend voorkomt, kunt u een beperkt ondernemingsplan overwegen.

In tegenstelling tot een traditioneel ondernemingsplan geeft een beperkt ondernemingsplan een kort overzicht van de kernactiviteiten van uw bedrijf en zijn ze soms zo kort dat ze op één pagina passen.

Dit eenvoudige ondernemingsplan moet de volgende zaken bevatten:

Belangrijkste partnerschappen

Wanneer u een ondernemingsplan opstelt voor uw bedrijf, wilt u de andere bedrijven vermelden waarmee u gaat samenwerken, zoals:

 • Leveranciers
 • Fabrikanten
 • Onderaannemers

In essentie moeten al uw zakelijke relaties worden vermeld in dit onderdeel. Dit omvat alle externe aannemers, inclusief boekhouders of facturatiediensten.

Kernactiviteiten

Vat samen op welke manieren uw bedrijf concurrentievoordeel biedt. Wees specifiek en vermeldt wat uw bedrijf onderscheidt en u in staat stelt verbinding te maken met uw doelgroep.

Belangrijkste hulpbronnen

Zakelijke hulpbronnen omvatten alles wat waarde toevoegt voor uw klantenbestand. Dit kunnen zijn:

 • Financiële middelen
 • Personeel
 • Intellectueel eigendom 

Bepaalde ondernemers kunnen mogelijk ook profiteren van hulpbronnen die specifiek worden verstrekt voor bijvoorbeeld etnische of vrouwelijke ondernemers.

Waardevoorstel

Beschrijf de unieke waarde van uw bedrijf voor de markt of sector. Net als eerder wilt u specifiek zijn. In welke behoefte waarin andere bedrijven niet voorzien, voorziet uw bedrijf? Wat maakt uw bedrijf uniek vergeleken met soortgelijke bedrijven in uw sector?

Klantrelaties

Hoe bent u van plan klanten interactie te laten hebben met uw bedrijf? Geeft u persoonlijke klantondersteuning of is uw bedrijf alleen actief met e-commerce? Met welke geautomatiseerde functies hebben klanten interactie?

In essentie wilt u de klantervaring van begin tot einde uitleggen.

Klantsegmenten

In dit onderdeel hoort een samenvatting te staan van uw marktanalyse. Wie wilt u bereiken? Duidelijk uw klantenbestand bepalen kan u later helpen uw strategie te verfijnen, en kan ook helpen bij uw eerste financiële prognoses.

Kanalen

Communicatie is essentieel. Nadat u uw klantenbestand hebt bepaald, is de vraag hoe u van plan bent uw klanten te bereiken. Het antwoord op die vraag houdt gedeeltelijk verband met uw marketingplan, maar in bredere zin verwijst het naar diverse platformen die worden gebruikt om verbinding te maken met uw doelgroep (e-mail, sociale media, fysieke evenementen, enz.).

Kostenstructuur

Bepaalde bedrijven richten zich op het verlagen van kosten, andere op het maximaliseren van de waarde. Bepaal uw strategie en beschrijf vervolgens welke kosten u tegenkomt bij het nastreven van uw zakelijke doelstellingen.

Inkomstenstromen

Het belangrijkste is dat u probeert te verklaren hoe u van plan bent geld te verdienen. Dit kan het volgende omvatten:

 • Directe verkoop
 • Contributie
 • Specifieke service
 • Verkoop van advertentieruimte

Door dit op te nemen in uw eenvoudige ondernemingsplan kunt u ervoor zorgen dat uw strategie leidt tot specifieke, meetbare groei.

Plan voor uw toekomst

Het opstellen van een ondernemingsplan is niet per se een eenmalige actie. De ontwikkelingen volgen elkaar tegenwoordig in rap tempo op, waardoor ondernemers hun plan en strategieën steeds verfijnen om hun doelen te bereiken. Wij zijn er om kleine ondernemers en freelancers te helpen bij elke stap. Benieuwd of wij iets voor u kunnen betekenen? Probeer Invoice2go 30 dagen gratis.

Abonneren

Ontvang inspiratie en bronnen rechtstreeks in uw inbox.